Lepenie štítkov do Sv. písma

Pre lepšiu orientáciu vo Svätom písme sú k dispozícii štítky. Ich vlepovanie do Biblie môže byť pre niektorých časovo alebo manuálne náročné preto, ak máte záujem, urobíme túto prácu za vás.

 

Ceny jednotlivých prác:

Lepenie štítkov do Nového zákona - 1,00 €
Lepenie štítkov do kompletnej Biblie - 2,00 €

 

 

Doplnkové informácie